Najnovija vest
Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe promovisano u Bačkoj Topoli
24.11.2015. Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe promovisano u Bačkoj Topoli
  Volonteri Udružanja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Subotica su u ponedeljak, 16. novembra 2015. godine posetili opštinu Bačka Topola. Javna kampanja je održana u okviru projekata “Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe” gde su građanii građanke informisani o mogućnostima korišćenja biomase u eneregetske svrhe pri čemu je većina građana/ki izjavila da uopšte nisu upoznati sa ovim...
 
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?