Kontakt
Arhus centar Južne i Istočne Srbije
TPC Kalča BI-43, Obrenovića bb
18000 Niš, Srbija
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?