Galerija

Kik of sastanak sa modnom revijom modela od recikliranog materijala u okviru projekta "Održivo korišćenje biomase"

Kik of sastanak projekta
NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?