Vesti

Arhus centar JIS učestvovao na obuci pod nazivom ''Lokalna zajednica i problematika bujičnih poplava''

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
16.10.2014.

Obuku pod nazivom ''Lokalna zajednica i problematika bujičnih poplava'' je organizovala Misija OEBS u Srbiji u saradnji sa stručnjacima iz Instituta ''Jaroslav Černi'' iz Beograda i JVP ''Vode Vojvodine'' iz Novog Sada. Obuka je održana 15.10.2014. godine u Banji Koviljači.

Cilj obuke je bio usavršavanje veština poverenika civilne zaštite i organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine na teritoriji opština Krupanj, Osečina, Loznica, Ljubovija i Mali Zvornik, za smanjenje rizika od poplava, kao i veće uključivanje civilnog društva u ovaj proces radi stvaranja društva spremnog da se suoči sa poplavama.

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?