Vesti

Arhus centar Južne i Istočne Srbije je učestvovao u prezentaciji o novom pristupu zaštiti voda

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
03.11.2014.

U cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz podršku Misije OEBSa u Srbiji, dana 28. oktobra 2014. godine u Pirotu i 29. oktobra 2014. godine u Vranju održalo je prezentacije pod nazivom ''Novi pristup zaštiti voda u Republici Srbiji''. Arhus centar Južne i Istočne Srbije je uzeo aktivno učešće u ovim prezentacijama.

 

http://tvpirot.rs/vesti/prezentacija_o_novom_pristupu_zatiti_voda

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?