Vesti

Unapređenje dostupnosti informacija o stanju životne sredine u Republici Srbiji: Arhus za medije - mediji za javnost''

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
24.11.2014.

Arhus centar Južne i Istočne Srbije i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine su 22. oktobra 2014. godine potpisali ugovor o sprovođenju projekta ''Arhus za medije - mediji za javnost''.

Cilj projekta je unaprediti dostupnost informacija o stanju životne sredine kroz publikovanje priručnika o načinu saopštavanja ovih informacija od strane lokalnih samouprava i medija u Republici Srbiji.

Arhuska konvencija je potpuno nepoznata široj javnosti, nedovoljno poznata medijima a selektivno poznata državnoj upravi i lokalnim samoupravama. Razlog za to treba potražiti u činjenici da državne institucije nisu dovoljno radile na animiranju javnosti i upoznavanju građana i građanki sa njihovim pravima u oblasti zaštite životne sredine. Mediji, pak, sporadično i neadekvatno izveštavaju o životnoj sredini, najčešće senzacionalistički prenoseći informacije kada se desi neki ekološki akcident, a gotovo da nema pozitivnih i promotivnih tema iz oblasti životne sredine.

Ovaj projekat ima za cilj da razradi smernice za unapređenje dostupnosti informacija koje bi mediji objektivno i pravovremeno prenosili široj javnosti. Međutim, kada mediji dobiju informacije od nadležnih organa napisane administrativnim jezikom, sa puno nepoznatih termina, takva vrsta informacija nije razumljiva za građane i građanke. Zbog toga će biti izrađene smernice za lokalne samouprave za formatizovanje i pojednostavljenje informacija namenjenih javnosti, a koje bi se mogle plasirati putem medija.

Izradom priručnika za ove dve ciljne grupe napravio bi se rapidan pomak unapred ka rešavanju ovih problema. Angažovanjem stručnjaka, kako po pitanju sprovođenja Arhuske konvencije u Republici Srbiji tako i stručnjaka po pitanju medija, priručnik će dobiti na kvalitetu i značaju, pa će i zainteresovana javnost imati kvalitetnije i pravovremene informacije u ovoj oblasti.

U Nišu će 05. decembra 2014. godine biti organizovana Nacionalna konferencija o sprovođenju Arhuske konvencije, na kojoj će biti predstavljeni pomaci u sprovođenju Konvencije, kako i mehanizmi za unapređenje informisanja javnosti o stanju životne sredine u Republici Srbiji.

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?