Vesti

Arhus centar JIS održao prezentaciju "Arhuska konvencija i životna sredina" u Umetničkoj školi

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
28.11.2014.
NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?