Vesti

Realizovan projekat "Arhus za medije - mediji za javnost"

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
30.12.2014.

 Projekat ’’Unapređenje dostupnosti informacija o stanju životne sredine u Republici Srbiji: Arhus za medije – mediji za javnost’’  je realizovao Arhus centar Južne i Istočne Srbije  uz podršku  Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

Cilj ovog projekta je razrada smernica za unapređenje dostupnosti informacija koje bi mediji objektivno i pravovremeno prenosili široj javnosti. Na osnovu izvršenih analiza medija i sajtova lokalnih samouprava evidentno je da lokalne samouprave izveštavaju adminstrativnim jezikom nerazumljivim za širu javnost, a sa druge strane mediji se vestima iz ove oblasti bave uglavnom u negativnom kontekstu.

Zbog toga je zadatak ovog i sličnih projekata da promovišu unapređenje izveštavanja o stanju životne sredine kako bi se svest građana koja je u povoju razvila na adekvatan način i kako bi se ustalo u zaštitu prava sadašnjih i budućih generacija da žive u okruženju koje na najmanji mogući način negativno utiče na životnu sredinu. 

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?