Vesti

U sredu 11.03.2015 godine u prostorijama Umetničke škole održana je prezentacija u okviru projekta Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe i definisanje “održivosti”

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
11.02.2015.

 U sredu 11.03.2015 godine u prostorijama Umetničke škole održana je prezentacija u okviru projekta Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe i definisanje “održivosti”Za prezentaciju  je bio zainteresovan veci broj učenika škole. Učenicima je Natasa Jović kroz prezentaciju u potpunosi priblizila temu. Đaci su sve sa velikim interesovanjem sve propratili  i dali inicijativu da i sami uzmu učešće u programu.  Dogovoreno je da učenici na ovu temu izrade radove. Kada radovi budu završeni biće im organizovana revija, koja će biti adekvatno mediski propraćena.

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?