Vesti

Uspešno sprovedena javna kampanja "Održivo korišćenje biomase" u Zrenjaninu

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
30.10.2015.

 Arhus centar Novi sad je kao partnerska organizacija u okviru Mreže Arhus centara Srbije izveo akciju podele materijala u Zrenjaninu, na centralnom gradskom trgu – trgu Slobode. Volonteri su delili material i  razgovarali sa građanima/kama Zrenjanina, gde je vladalo veliko interesovanje za ovu temu. Kako su u blizini trga Srednja Ekonomska škola i Fakultet tehničkih nauka, omladina je u velikom broju posetila štand. Takođe, ostvaren je kontakt sa ekološkom organizacijom “Moj Begej” iz Zrenjanina, koja je zainteresovana za saradnju na realizaciji ove i sličnih aktivnosti. Kampanja je uspešno realizovana, bilo je dosta zainteresovanih prolaznika/ca različite dobi i obrazovanja, koji su želeli dodatne informacije radi produbljivanja znanja iz ove oblasti.

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?