Vesti

Projekat "Održivo korišćenje biomase" promovisan na Sajmu energetike u Novom Sadu

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
28.10.2015.

 Arhus centrar Novi Sad je zajedno sa Pokrajinskim Sekretarijatom za energetiku učestvovao na Sajmu energetike u Novom Sadu 27.10.2015. Projekat "Održivo korišćenje biomase" prezentovan je stručnoj javnosti, date su informacije i podeljen materijal o ekološkim, ekonomskim i socijalnim aspektima korišćenja biomase u energetske svrhe. 

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?