Vesti

Promovisano korišćenje biomase u Nišu

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
31.10.2015.

Projekat "Održivo korišćenje biomase" promovisan je u Nišu 31.10.2015. Izvršena je podela materijala i obavljeni su razgovori sa građanima/kama o ekološkim, ekonomskim i socijalnim aspektima korišćenja biomase. Veliko interesovanje je vladalo za ovu temu naročito kod starije generacije koja uglavnom koristi ogrevno drvo u zimskim mesecima. Postoji potreba da se nastavi sa kampanjom korišćenja biomase, a prolaznike/ce je naročito interesovala automatizacija procesakod korišćenja peleta. 

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?