Vesti

Održana promocija korišćenja biomase u Vranju

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
06.11.2015.

Javna kampanja zagovaranja korišćenja biomase u energetske svrhe u okviru projekta koji sprovodi Arhus centar JIS uz podršku Nemačke Organizacije za Međunarodnu Saradnju - GIZ održana je u Vranju. Član Gradskog veća Grada Vranja, gospodin Nuhijević je učestvovao u podeli materijala i razgovoru sa sugrađanima i sugrađankama. Grad zdušno podržava korišćenje biomase i ostalih obnovljivih vidova energije, te postoji veliki potencijal nastavka saradnje između Arhus centra JIS i Grada Vranja. Građani/ke su u razgovoru istakli želju da saznaju koji su to konkretni koraci koji vode ka racionalnom korišćenju energije i energetskoj efikasnosti.  

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?