Vesti

Sprovođenje projekta "Održivo korišćenje biomase" u Kragujevcu

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
07.11.2015.

 Arhus centar u Kragujevcu je u okviru projekta "Održivo korišćenje biomase" organizovao dva javna događaja u naseljima Aerodrom i Stanovo, u subotu, 07. novembra 2015. godine. Ove lokacije su odabrane jer su to mesta gde se nalaze zelene pijace, tržni centi, ali i prostori na kojima se prodaju drva za ogrev. Volonteri/ke su na promotivnom štandu razgovarali sa građanima/kama na temu primene biomase i delili im promotivno edukativni materijal – flajere i obeleživače za knjige. 

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?