Vesti

Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe promovisano u Bačkoj Topoli

Vest postavio / Vest preuzeta sa:
 
24.11.2015.

 Volonteri Udružanja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Subotica su u ponedeljak, 16. novembra 2015. godine posetili opštinu Bačka Topola. Javna kampanja je održana u okviru projekata “Održivo korišćenje biomase u energetske svrhe” gde su građanii građanke informisani o mogućnostima korišćenja biomase u eneregetske svrhe pri čemu je većina građana/ki izjavila da uopšte nisu upoznati sa ovim načinom proizvodnje energije. Javnoj kampanji je prethodio sastanak predstavnika Gradske uprave Subotica i Bačke Topole, kao i Regionalnog Arhus centra u cilju sprovođenja daljih aktivnosti kako bi se pospešio kvalitet življenja u Severenobačkom okrugu. S tim u vezi, predstavnici opštine Bačka Topola su obavestili predstavnice Regionalnoh Arhus centra da  je 24. novembra zakazana javna prezentacija projekta: “Izgradnja biogasne elektrane” i pozvali predtavnike Grada Subotice i Arhus centra da uzmu učešća na ovoj javnoj prezentaciji. Nakon više od godinu dana, 24. novembra 2015. godine u opštini Bačka Topola je održana prva prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. U pitanju je projekat „Biogasne elektrane“. U uvodu je Aleksandra Pevec, stručni saradnik i inspektor zaštite životne sredine konstatovala da javnoj raspravi prisustvuju predstavnici Gradske uprave Subotica, civilnog sektora iz Bačke Topole i Subotice, te je, Snježana Mitrović, rukovodilac Arhus centra i Udruženja TERRA'S iskoristila priliku i podelila informativne liflete o značaju pozivanja i učešća građana na ovakvim skupovima i o projektu „Održivo korišćenje biomase“. 

NAZAD
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?