O nama
Vizija Arhus centra JIS je da unapredi sprovođenje Arhuske konvencije u Srbiji i da bude spona između državnih organa i šire društvene zajednice, a naročito na teritoriji Južne i Istočne Srbije. Na taj način centar:

• promoviše demokratske vrednosti i postupke na planu očuvanja životne sredine
• podstiče transparentnost i odgovornost na svim nivoima odlučivanja
• aktivno doprinosi unapređenju stanja životne sredine;
• doprinosi zaštiti prava pojedinaca, sadašnjih i budućih generacija da žive u okruženju koje ne ugrožava njihovo zdravlje i blagostanje.

Arhus centar Južne i Istočne Srbije će se zalagati za implementaciju Arhuske konvencije u Srbiji, a na regionalnom nivou, u okruzima: Borski , Zaječarski, Toplički, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Primena Arhuske konvencije na području ovih upravnih okruga doprineće njenom sprovođenju od strane donosioca odluka u lokalnim samoupravama kao jednim od glavnih nosioca obaveza konvencije.

• slobodan pristup informacijama o životnoj sredini i podsticanje učešća javnosti u procesu iniciranja i donošenja odluka
• umrežavanje sa postojećim Arhus centrima radi stvaranja aktivnog fronta za implementaciju mehanizama i alata za sprovođenje Arhuske konvencije
• razvoj međunarodne saradnje u oblasti razvoja demokratije, zaštite životne sredine i održivog razvoja
• poboljšanje informisanosti i znanja zainteresovane javnosti o zaštiti životne sredine
• stvaranje pouzdanog mehanizma za uključivanje i aktivno učešće građana, udruženja građana i zainteresovane javnosti u planiranju i donošenju odluka iz oblasti zaštite životne sredine
• uspostavljanje saradnje između državnih organa, civilnog društva, privrede i javnosti i pomoć državnim organima u ispunjavanju dužnosti i obaveza koji proizilaze iz Arhuske konvencije
• razvoj međunarodne saradnje u oblasti razvoja demokratije, zaštite životne sredine I održivog razvoja.
Anketa
Da li odvajate ambalažni otpad?
Uvek odvajam ambalažni otpad
Ponekad odvajam PET ambalažu, plastiku ili papir
Nikad ne odvajam ambalažni otpad
Nisam siguran/a šta to znači?